HANZEHOFF & PARTNERS

Hanzehoff is uw partner voor strategie en beleid, organisatieontwikkeling en tijdelijk leiderschap.

In de rol van adviseur en eindverantwoordelijk leidinggevende hebben wij jarenlange ervaring in het midden- en grootbedrijf met internationale oriëntatie.
Wij werken met grote betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en onderscheiden ons door onze passie creativiteit te verbinden aan concrete realisatie.

Ons motto:
"De ander inspireren zelf te realiseren!"

hanzehoff & partners

STRATEGIE & BELEID

Bij heroriëntatie op missie, visie, strategie en beleid streeft Hanzehoff naar objectief en collectief gedragen beeld- en besluitvorming.

ORGANISATIEONTWIKKELING

Voor effectieve implementatie en realisatie van strategische doelstellingen is aanpassing van uw organisatie het logische gevolg.

TIJDELIJK LEIDERSCHAP

Naast een heldere en gedragen strategie en dito beleid is leiderschap vereist voor het initiëren en ankeren van de gewenste beweging.